Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 067

data

1314 octubre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Dol?a, esposa de Bartomeu San? i Raimon Mayosa

tipologia

Establiment de cases

regest

Dol?a, esposa de Bartomeu San?, difunt, de la vila de Moia, estableix a Raimon Mayosa i als seus, tambe de Moia, una casa i una part d'una altra ubicades a la pla de la vila de Moia. El preu de l'establiment es de 6 sous

notari

Bernat de Sant Feliu, rector de Moia

testimonis

Bernat Abadia, sacerdot. Bernat Planella. Bernat Riera

poblacio

mides

Moia 24,5 x 17,5 cm

observacions

Existeix una copia del document. es el pergami num. 67
Tornar al llistat

administracio