Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Confirmacio

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
31
882

1604 juny 28

Joan de Alegria del monestir de Sant Benet de Bages. Valenti Torre, de Sant Fruitos de Bages

77
928

1615 gener 15

Antoni vila, prevere procurador del Bisbe de Vic i Jaume Frexa de Santa Maria d'Horta

138
C62

1589 agost 11

Montserrat Bramona, mercader de Barcelona i Salvador Riudavellanes, de Sant Pere de Ferrerons

181
519

1521 mar? 6

Pere Rovira i Bartomeu, Abat de Santa Maria de l'Estany. Joana Vilardell.

182
520

1521 novembre 19

Pere Rovira i Bartomeu, abat de Santa Maria de l'Estany. Joan Vallmitjana de Castellter?ol

197
535

1524 abril 6

Joan Serramatera i fill Joan de Sant Andreu de Calders. Narcis Bosch de Monistrol de Calders

205
543

1527 desembre 21

Francesc Joan Gilabert de Centelles, Jaume Boix del Brull

211
549

1528 gener 20

Jordi Joan Planella. Pere Joan Vilater?ana

277
471

1500 gener 25

Francesc Olzinelles, Joana Planella, Bartomeu Gomar

309
603

1548 juny 26

Bartomeu Garriga, del monestir de Montserrat, Guillem Benet Turo

412
705

1574 juliol 12

Josep Vinyes, de Manresa. Isern Arall i esposa Agnes de Manresa

515
008

1317 mar? 10

Monestir de Sant Feliu de Llagostera i Guillem Boquer

527
020

1256 juny 2

Berengaria Colomer i Pere Soler

538
031

1274 gener 1

Gerard, abat de Sant Benet i Pere Soler de Marfa

539
032

1274

Gerard, abat de Sant Benet i Pere Soler de Marfa

580
073

1323 febrer 12

Jaume, rei d'Arago i el seu fill Pere

588
081

1328 novembre 21

Raimon Cort de Figueres

593
086

1330 abril 19

Gerarda, esposa de Guillem Parerada i Pere Soler de Moia

603
096

1333 agost 21

Eleonor Cabra, senyora del castell d'Angles, i Maria Cuc

732
225

1383 maig 2

Ramon de Talamanca, senyor de Rodors i Bonanat Parer de Rodors

 

 

 


administracio