Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 549

data

1528 gener 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jordi Joan Planella. Pere Joan Vilater?ana

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Jordi Joan Planella, senyor del Castell de Talamanca i Calders, confirma i restableix a Pere Joan Vilater?ana, propietari del mas Bosc de Calders i el mas Vilater?ana de Calders a canvi d'una tercera part del Mas de la S

notari

Salvador Ferrer, notari de Manresa

testimonis

Pere Gras. Narcis Canadell, pagesos de Calders

poblacio

mides

Calders 43 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio