Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 020

data

1256 juny 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Berengaria Colomer i Pere Soler

tipologia

Confirmacio de propietat

regest

Berengaria Colomer i els seus fills Arnau i Maria confirmen a Pere Soler, fill i germa dels anteriors una pe?a de terra i part del moli que posseeixen a Sant Pere de Marfa i que son sota el domini del monestir de Sant Be

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Ferran Montebruno. Pere Vilajoana. Pere, clergue

poblacio

mides

Marfa 19 x 14 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio