Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 928

data

1615 gener 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni vila, prevere procurador del Bisbe de Vic i Jaume Frexa de Santa Maria d'Horta

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Antoni vila, prevere i canonge di Vic, com a procurador del Bisbe de Vic, reestableix i reconfirma l'establiment del mas Frexa de la parroquia de Santa Maria d'orta a Jaume Frexa, pages hereu del mas Frexa, aixi com dive

notari

Joan riquer, notari de vic

testimonis

Bernat Garriga, pages de Sant Marti d'Aiguafreda. Gabriel frassera, clergue de Vic

poblacio

mides

Santa Maria d'Horta 46,5 x 56 cm

observacions

S'especifica que el mas Frexa esta ubicat entre els masos Salabarnada, Pla i Roqueta de Santa Maria d'Orta.
Tornar al llistat

administracio