Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 032

data

1274

dataTrasllat

1277 agost 28

actuants

Gerard, abat de Sant Benet i Pere Soler de Marfa

tipologia

Confirmacio de propietat

regest

Gerard, abat de Sant Benet reconfirma a Pere Soler de Marfa i els seus el mas Colomer de Marfa

notari

Ramon Puig, prevere de Sant Benet

testimonis

Pere Orts. Pere Casals. Benet Marfa

poblacio

mides

Marfa 22 x 16,5 cm

observacions

Copia del document num. 31
Tornar al llistat

administracio