Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 520

data

1521 novembre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira i Bartomeu, abat de Santa Maria de l'Estany. Joan Vallmitjana de Castellter?ol

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Pere Rovira, canonge, i Bartomeu, abat de Santa Maria de l'Estany, restableix a Joan Vallmitjana, hereu i propietari del Mas de la Vallmitjana de Castellter?ol, el mas de la Vallmitjana i Valljusana de la mateixa parroqu

notari

Gaspar Puig, prevere de Sant Pere de Mongrony.

testimonis

Pere Salavert, teixidor de lli. Guillem Ayrols de Castellter?ol.

poblacio

mides

Castellter?ol 35 x 37,5 cm

observacions

Document molt malmes. Text esborrat.
Tornar al llistat

administracio