Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 086

data

1330 abril 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerarda, esposa de Guillem Parerada i Pere Soler de Moia

tipologia

Confirmacio de propietat

regest

Gerarda, esposa de Guillem Pererada, assaonador i Dol?a, esposa de Berenguer d'Olzina, paraire de Barcelona i altres, confirmen a Pere Soler de la vila de Moia, prevere beneficiat de la capella de Sant Andreu de Clara, d

notari

Francesc Forn, notari de Barcelona

testimonis

Jaume Sant Genis. Pere d'Escins, de la ciutat de Barcelona.

poblacio

mides

Moia 32 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio