Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 705

data

1574 juliol 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Josep Vinyes, de Manresa. Isern Arall i esposa Agnes de Manresa

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Josep Vinyes, prevere beneficiat de Manresa, com a titular del benefici de Santa Ana funda a l'esglesia de Santa Maria de Manresa, reconfirma a Isern Arall, clavari de la ciutat de Manresa i la seva esposa Agnes, dues ca

notari

Jaume Gomar, notari de Manresa

testimonis

Francesc Puig, Gabriel Pla, preveres de Manresa

poblacio

mides

Manresa 29 x 34,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio