Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 096

data

1333 agost 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Eleonor Cabra, senyora del castell d'Angles, i Maria Cuc

tipologia

Confirmacio de propietat

regest

Eleonor Cabra, senyora del castell d'Angles reconeix a Maria Cuc d'Angles, al seu nebot Ramon i al seus el mas Cuc amb totes les seves terres, honors i possessions, que tenen sota el domini de la familia Cabra a la riera

notari

Ramon Vidal, notari

testimonis

Pere Riera. Dalmau Riera, batlle d'Angles.

poblacio

mides

Angles 23 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio