Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 008

data

1317 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Monestir de Sant Feliu de Llagostera i Guillem Boquer

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Els monjos del monestir de Sant Feliu de Llagostera confirma l'establiment a Guillem Boquer de Pineda, de la parroquia de Sant Feliu de Llagostera i als seus, d'una feixa de vinya al lloc anomenat de les Coromines, i una

notari

Guillem Rimbau, notari de Sant Feliu

testimonis

Berenguer Sala, batlle de Sant Feliu. Berenguer de Capiols

poblacio

mides

Llagostera 26,5 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio