Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 535

data

1524 abril 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Serramatera i fill Joan de Sant Andreu de Calders. Narcis Bosch de Monistrol de Calders

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Joan Serramatera, propietari del mas Serramatera de Sant Andreu de Calders i el seu fill Joan, confirmen a Narcis Bosch, fill i hereu de Bernat Bosch, propietari del mas Bosch de Monistrol de Calders la venda del mas ano

notari

Joan Sala, notari de Manresa

testimonis

Joan Bals, assaonador de pell i Antoni Dalmau, sabater de Manresa

poblacio

mides

Monistrol de Calders 58 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio