Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de cens

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
51
902

1607 abril 6

Joan Iglesias, Rafaela, Antoni Pau Sors de Girona

63
914

1613 octubre 21

Jaume Marfa, paraire de Moia i Joan Torner, apotecar de Moia

72
923

1614 mar? 24

Pere Geli de Subiranes i Miquel colomer de Girona

79
930

1616 setembre 20

Joan balles, paraire de Moia i Joan Terme, apotecari de Cardona

104
C15

1333 setembre 3

Andreu Colell de Sant Feliu de Codines i Bernat San? de Moia

107
C18

1336 setembre 23

Jaume Comelles de Moia, i Berenguer.

178
516

1420 febrer 20

Francesc Padros de Moia i Pere Padros de Sant Fruitos de Balanya

490
783

1584 octubre 28

Antoni Vilarasau de Moia. Joan Carner, de Moia

497
790

1585 novembre 2

Francesc Elies de Moia, Joan Carner de Moia

501
794

1586 octubre 12

Miquel Argemir, Bernat Morer, de Moia.

507
800

1588 juny 19

Miquel Argemir, Jaume Bojons.

570
063

1308 abril 3

Pere Mercader de Pla i Pere Vilarasa

633
103

1337 setembre 23

Jaume Comelles de Moia i Berenguer Planes, rector de Moia

659
129

1345 setembre 22

NULL

662
132

1345 setembre 13

Jaume Sant Feliu de Moia i Bernat Salomo, prevere de Moia

692
185

1371 gener 19

Francesc Fuster de Vilaster i Guillem Puigbol, arquer del castell d'Argles

706
199

1375 maig 6

Bernat Basto i Bonanat Bosch de Moia

734
236

1385 agost 11

Francesca Jurdi de Sant Boi i Bonanat Manyosa, prevere d'Igualada.

747
249

1393 agost 31

Bernat Sola de Sa Bruneta de Moia i Bernat Planella, rector de Calders

754
229

1384 desembre 13

Tomas Ribes i Berenguer Rovira de Moia

 

 

 


administracio