Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 800

data

1588 juny 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir, Jaume Bojons.

tipologia

Venda de cens

regest

Miquel Argemir, notari de Moia, fill i hereu de Joan Argemir, notari de Moia, ven a Jaume Bojons, pages de Moia, un cens de 6 sous anuals de pensio que rep per l'establiment d'un pati de terra ubicat al camp de la Noguer

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Magi Verdaguer. Antoni Brotons, paraires de panys de Moia

poblacio

mides

Moia 39 x 52 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio