Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 790

data

1585 novembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elies de Moia, Joan Carner de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Francesc Elies, mercader de Barcelona, resident a Moia, amb la finalitat de fer front a les seves necessitats, ven a Joan Carner, paraire de llana de Moia, 8 sous de cens anuals que rep d'un establiment fet a Nicolau Dim

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Pere Barrera, botiguer de roba. Raimon Serra, teixidor de llana, de Moia

poblacio

mides

Moia 38 x 64 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio