Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 185

data

1371 gener 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Fuster de Vilaster i Guillem Puigbol, arquer del castell d'Argles

tipologia

Venda de cens

regest

Francesc Fuster i la seva esposa Margarida de la parroquia de Vilaster, terme d'Angles, venen a Guillem Puigbol, arquer del castell d'Angles un cens d'un parell de gallines i 15 diners, per un prestec que va fer al mas M

notari

Bernat Tufarer, notari d'Angles

testimonis

Guillem Circh i Jaume Comes d'Angles

poblacio

mides

Angles 35 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio