Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 930

data

1616 setembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan balles, paraire de Moia i Joan Terme, apotecari de Cardona

tipologia

Venda de cens

regest

Joan Balles, paraire de panys de llana de Moia i la seva esposa Candia, venen a Joan Terme, apotecari de Cardona, resident a Moia, un cens de 12 sous anuals de pensio que cobren d'Antoni Vilarassau per l'establiment de 2

notari

Joan roset, notari de Moia

testimonis

Angeli Capdeter. Jaume Cabaner, teixidors de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 47 x 47 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio