Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 236

data

1385 agost 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesca Jurdi de Sant Boi i Bonanat Manyosa, prevere d'Igualada.

tipologia

Venda de cens

regest

Francesc Jurdi, resident al mas Vilarasa de la parroquia e Sant Boi, diocesis de Vic, i els seus, venen a Bonanat Manyosa, prevere de la parroquia d?Igualada, originari de Moia, un cens de 4 sous que te establert sobre u

notari

Nicolau Marc, notari de Vic

testimonis

Berenguer Rovira, rector de Moia. Bernat Dosrius, canonge de l'Estany. Jaume Casaldaliga

poblacio

mides

Moia 43 x 36,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio