Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 229

data

1384 desembre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Tomas Ribes i Berenguer Rovira de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Tomas Ribes de Moia ven a Berenguer Rovira, rector de Moia, 3 sous anuals de cens a fi de celebrar un aniversari en memoria de Dol?a, esposa de Bernat Gomar de la parroquia de Santa Coloma Sasserra. El preu de la venda

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Guillem Coll, prevere beneficiat. Bernat Comar de Santa Coloma Sasserra

poblacio

mides

Moia 42 x 33 cm

observacions

Aquests tres sous de cens es reben per l'establiment d'una casa ubicada al carrer superior de Moia, propietari del mas Tresserres de Moia. L'apoca del document es el pergami num. 230.
Tornar al llistat

administracio