Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 063

data

1308 abril 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Mercader de Pla i Pere Vilarasa

tipologia

Venda de cens

regest

Pere Mercader de Pla i els seus venen a Pere Vilarasa i als seus una cens d'una quartera d'ordi que cobra anualment per la festa de Santa Maria d'Agost sobre una pe?a de terra que tenen a la parroquia de Moia

notari

Berenguer de Sant Feliu, notari de Moia

testimonis

Pere Plans. Berenguer San?. Pere Vall

poblacio

mides

Moia 30 x 26,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio