Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 199

data

1375 maig 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Basto i Bonanat Bosch de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Bernat Basto, sabater, i la seva esposa Elisenda, tinents dels bens que foren de Berenguer Trescoll, avi seu de Moia, venen a Bonanat Bosc i a la seva esposa Sibil?la de Moia, un cens de 140 sous establert sobre la seva

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Francesc Morgades. Bernat Rubio de Moia.

poblacio

mides

Moia 43 x 29 cm

observacions

Presa de possessio efectuada al document num. 200 i 204.
Tornar al llistat

administracio