Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C15

data

1333 setembre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Andreu Colell de Sant Feliu de Codines i Bernat San? de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Andreu Colell i la seva esposa Sibil?la de la parroquia de Sant Feliu de Codines, venen a Bernat San? del carrer superior de Moia un cens anual de 10 sous i 8 denaris que reben anualment per la festa de Nadal, procedents

notari

Nicolau Riera, notari de Moia

testimonis

Bernat Salomo, clergue. Bernat Puigalt. Marc Cura.

poblacio

mides

Moia/Begues 38 x 32,5 cm

observacions

El mas Coll tambe surt anomenat com Colle o Colello.
Tornar al llistat

administracio