Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 794

data

1586 octubre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir, Bernat Morer, de Moia.

tipologia

Venda de cens

regest

Miquel Argemir, notari de Moia, fill i hereu de Joan Argemir, notari de Moia, ven a Bernat Morer, pages de Moia, 12 sous de cens que rep per un establiment d'una casa i un hort, fet a Pere Crespiera, pages de Sant Pere d

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Joan Bussanya, paraire de llana. Gabriel Trixant, pages de Moia.

poblacio

mides

Moia 22 x 64 cm

observacions

S'adjunta apoca. No apareix on es ubicada la casa.
Tornar al llistat

administracio