Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 902

data

1607 abril 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Iglesias, Rafaela, Antoni Pau Sors de Girona

tipologia

Venda de cens

regest

Joan Iglesias, llibreter de Girona i la seva esposa Rafaela, venen a Antoni Pau Sors, prevere beneficiat, administrador del benefici de Sant Julia i la Santa Basilica de la Catedral de Girona, un cens de 120 sous anuals

notari

Miquel Gali, notari de Girona

testimonis

Lloren? Bruell. Onofre Casas, notari de Girona

poblacio

mides

Girona 42 x 83,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio