Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 249

data

1393 agost 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Sola de Sa Bruneta de Moia i Bernat Planella, rector de Calders

tipologia

Venda de cens

regest

Bernat Sola de Sa Bruneta i la seva esposa Elisenda de Moia, a fi de poder fer front als seus deutes, venen a Bernat Planella, rector de Calders una quartera de blat que reben de cens com a establiment d'una pe?a de terr

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Coma de Moia. Bartomeu Avela, artesa de Moia.

poblacio

mides

Moia 64 x 29 cm

observacions

La pe?a de terra pertany al mas Sa Bruneta de Moia.
Tornar al llistat

administracio