Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 103

data

1337 setembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Comelles de Moia i Berenguer Planes, rector de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Jaume Comelles i la seva esposa Alamanda, de la vila de Moia, venen a Berenguer Planes, rector de l'altar de Sant Lloren? de la parroquia de Moia, un cens de 12 sous establert sobre dues cases de la vila de Moia, i una a

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Guillem riera. Berenguer Marimon. Andreu Dunia, clergue.

poblacio

mides

Moia 29,5 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio