Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 783

data

1584 octubre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarasau de Moia. Joan Carner, de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Antoni Vilarasau i els seus, pagesos de Moia, venen a Joan Corner, paraire de panys de llana de Moia, diversos censos que cobren per diversos establiments, pel preu de 54 lliures i 4 sous.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Jaume Guardia. Pere Abadell, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 34 x 81 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio