Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 923

data

1614 mar? 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Geli de Subiranes i Miquel colomer de Girona

tipologia

Venda de cens

regest

Pere Geli, pages propietari del mas Geli, del ve?nat de Subiranes, de la parroquia del castell de Sant jordi de Valls (Girona), ven a Miquel Colomer, dorguer de Girona, un cens anual de 101 sous de pensio corresponent a

notari

NULL

testimonis

Baltasar Jansor, reto?ador de seda. Pere Vinyoles, notari de Girona

poblacio

mides

Sant Jordi de Valls 42,5 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca. Aquest document sembla una copia simple de l'original.
Tornar al llistat

administracio