Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 132

data

1345 setembre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Sant Feliu de Moia i Bernat Salomo, prevere de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Jaume Sant Feliu i la seva esposa Beatriu de Moia, venen a Bernat Salomo, prevere de Moia, diversos censos que posseeixen sobre diverses peces de terra a fi de mantenir dos aniversaris fundats a l'esglesia de Moia

notari

Berenguer Roca

testimonis

Berenguer Muntanyola, clergue. Jaume Marfa, rector de Marfa. Pere Coll. Berenguer Pla, clergue de Moia.

poblacio

mides

Moia 56,5 x 45 cm

observacions

El pergami conte un total de 3 documents. Un d'ells regestat i dos mes del mateix anys1345 amb confirmacions de la venda.
Tornar al llistat

administracio