Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 914

data

1613 octubre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Marfa, paraire de Moia i Joan Torner, apotecar de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Jaume Marfa, paraire de panys de llana de Moia i la seva esposa Iolanda, venen a Joan Torner, apotecari de Moia, 10 sous de cens que cobren de Bernat Argemir i el seu fill Joan, paraires de Moia, per l'establiment d'na c

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Bartomeu Pujol, baster. Esteve Cabaner, teixidor de panys de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 46 x 36 cm

observacions

L'establiment fou fet per Bernat Marfa, pare del venedor, a Bernat Argemir l'any 1585 i signat per Miquel Vilanosso, prevere de Moia.
Tornar al llistat

administracio