Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 129

data

1345 setembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

NULL

tipologia

Venda de cens

regest

Gerard Puigvi i la seva esposa Gerarda de la parroquia de Santa Maria d'Orta, propietaris del mas Terra de Moia, venen a Francesc Monts, rector de Sant Marti de Granera i Arnau Pont de Caldes de Montbui, com a marmessors

notari

Berenguer Cases, notari de Moia

testimonis

Berenguer Roca, prevere. Pere Soler. Berenguer Vilarubia de Moia

poblacio

mides

Moia 35 x 27,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio