Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C18

data

1336 setembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Comelles de Moia, i Berenguer.

tipologia

Venda de cens

regest

Jaume Comelles i la seva esposa Alamanda de Moia, venen a Berenguer (1), 3 sous anuals de cens, destinats a l'aniversari fundat per Elisenda de Vilagud, establerts sobre una casa ubicada al carrer inferior de Moia

notari

Bernat Roca, prevere i notari de Moia

testimonis

Bartomeu Salavert. Andreu Duferi.

poblacio

mides

Moia 29,5 x 24,5 cm

observacions

(1) No es pot llegir el cognom. Part del document es troba molt esborrat a causa d'una taca d'humitat. Impossible donar mes detalls.
Tornar al llistat

administracio