Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Concordia

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
22
874

1601 juny

Pau Roc i Francesc Pla, de Gironella

48
899

1607 desembre 14

Comunitat de preveres i canonges de Moia i Joan Sobrebals de Moia

55
906

1610 gener 4

Jaume Boix i Gaspar Boix, de Sant Marti del Brull. Esteve Sola de Sant Marti del Brull

83
934

1618 octubre 10

Pere Antic Ribot, metge de Girona i Antoni Esteve de Llagostera

106
C17

1335 abril 5

Berenguer Morato de Moia i Bernat Salomo, clergue de Moia

137
C61

1586 juny 20

La comunitat de canonges i preveres de Moia

177
515

1516 desembre 22

Francesc Raffel de Girona i Salvi Cuc d'Angles

196
534

1524 abril 18

Jaume Valmaya i Pere Valmaya

271
465

1496 novembre 9

Pere Pla, Pere Pla(fill), Bernat Pla i Lluis Pla. De Moia

648
118

1342 maig 1

Ramon Clos, clergue d'Angles i Bernat i Vidal Cuc d'Angles

793
322

1412 gener 8

Bernat Passarell i Bernat Pujol de Moia

867
377

1440 octubre 9

Bernat Puig, fuster de Moia i Nicolau Soler, propietari de mas Magadins de Moia

916
399

1444 abril 29

Feliu Vilater?ana de Calders

925
406

1446 maig 30

Feliu Vilater?ana i Ramon Gros de Calders

968
805

1589 abril 10

Antoni Bosch de Monistrol de Calders. Joan Carramalera de Sant Vicen? de Calders.

 

 

 


administracio