Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 399

data

1444 abril 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Feliu Vilater?ana de Calders

tipologia

Concordia

regest

Concordia signada entre Pere Feliu Soler, Ramon Pla i Nicolau Soler, ciutadans de Barcelona, residents a Moia, jurats de la vila de Moia amb Feliu Vilater?ana, propietari del mas Vilater?ana de Calders, segons la qual aq

notari

Pere Joan Argemir, notari de Moia

testimonis

Francesc Soler. Pere Rovira de Rodors

poblacio

mides

Moia 53 x 30 cm

observacions

L'apoca del pagament es el pergami num. 401
Tornar al llistat

administracio