Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C61

data

1586 juny 20

dataTrasllat

NULL

actuants

La comunitat de canonges i preveres de Moia

tipologia

Concordia

regest

Concordia sginada entre Miquel Aymerich, abat del monestir de Santa Maria de la Vaix, diocesis de Lleida, de l'ordre dels cistercens, i rector parroquial de Moia, i la comunitat de canonges i preveres de l'esglesia de Mo

notari

Antic Comas, notari de Moia

testimonis

Jaume Roig, notari. Joan Pere Briscolet, teixidor de llana. Nicolau Otzet, sastre. Bernat Verdaguer, paraire, tots de Moia

poblacio

mides

Moia 33 x 51 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio