Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 322

data

1412 gener 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Passarell i Bernat Pujol de Moia

tipologia

Concordia

regest

Concordia entre Bernat Passarell, propietari del mas Passarell, i Bernat pujol, propietari del mas Montvi sobre la propietat d'unes terres i pastures ubicades en una Coma propera al mas Passarell. La sentencia obliga a d

notari

Ramon Codina, notari de Moia

testimonis

Jaume Arguilagars, rector de Sant Pere de Ferrerons. Pere Escales de Moia. Simo Roca d'Artes

poblacio

mides

Moia 59 x 38 cm

observacions

Part el document es escrit en catala.
Tornar al llistat

administracio