Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C17

data

1335 abril 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Morato de Moia i Bernat Salomo, clergue de Moia

tipologia

Concordia

regest

Concordia signada entre Berenguer Morato i el seu fill Berenguer, de Moia, per una part, i Bernat Salomo, clergue de Moia, per l'altra, a rao del conflicte que provoca la demanda d'una garba d'ordi, una garba d'espelta,

notari

Nicolau Riera, notari de Moia

testimonis

Bernat Roca, prevere. Ramon Figuera, de l'ordre dels frares menors.

poblacio

mides

Moia 28 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio