Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 515

data

1516 desembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Raffel de Girona i Salvi Cuc d'Angles

tipologia

Concordia

regest

Concordia entre Francesc Rafel, de Girona, propietari del mas Tufarer d'Angles i Salvi del mas Cuc d'Angles, per l'altra sobre la q?estio de les afrontacions de la riera entre les terres de tots dos. Trien com a arbitre

notari

Pere Vidal, notari d'Angles

testimonis

Antoni Lluc d'Angles. Miquel Muscada

poblacio

mides

Angles 28 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio