Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 934

data

1618 octubre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Antic Ribot, metge de Girona i Antoni Esteve de Llagostera

tipologia

Concordia

regest

Concordia feta i signada entre Pere Antic Ribot, metge de Girona d'una part, i Antoni Esteve, pages de Llagostera, procurador dels bens i drets dels fills de Joan Otzera, alias Esteve per l'altre. A la concordia es decid

notari

Miquel Vives, notari de Llagostera

testimonis

Pon? Galcera, prevere del castell de Llagostera. Joan Deulo, pages de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 26,5 x 40 cm

observacions

Els fills de Joan Otzera, alias Esteve, son: Rafaela, Ana, Caterian i Antoni.
Tornar al llistat

administracio