Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 534

data

1524 abril 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Valmaya i Pere Valmaya

tipologia

Concordia

regest

Concordia entre Jaume Valmaya i el seu fill Pere Valmaya, pagesos de Llagostera, sobre el repartiment del mas Bosch, que Pere Valmaya rep com a herencia de la seva mare.

notari

Miquel Sunyer

testimonis

Miquel Albert, batlle de Llagostera i Gracia Mas de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 34 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio