Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 899

data

1607 desembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Comunitat de preveres i canonges de Moia i Joan Sobrebals de Moia

tipologia

Concordia

regest

Concordia feta i signada entre la Comunitat de preveres i canonges de l'esglesia de Moia i Joan Sobrebals, mercader de Barcelona de l'altra per la institucio d'una missa setmanal i la fundacio d'un aniversari el dia de S

notari

Valenti Bussanya, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 51 x 62 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio