Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 377

data

1440 octubre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Puig, fuster de Moia i Nicolau Soler, propietari de mas Magadins de Moia

tipologia

Concordia

regest

Acord sobre una vinya ubicada al camp de Luyes entre Bernat Puig, fuster de Moia i Nicolau Soler, propietari de mas Magadins de Moia

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Pere Feliu Balmes, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 54 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio