Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 805

data

1589 abril 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Bosch de Monistrol de Calders. Joan Carramalera de Sant Vicen? de Calders.

tipologia

Concordia

regest

Concordia signada entre Antoni Bosch i els seus, propietaris del mas Bosch de Monistrol de Calders i Joan Serramalera i els seus de la parroquia de Sant Vicen? de Calders, sobre els drets i possessions i censos del mas P

notari

NULL

testimonis

Jaume Baltes, prevere de Calders. Pere Vila, pages. Pere Llu?a, pages de Sant Pere de Vilacavalls.

poblacio

mides

Monistrol de Calders 48 x 49,5

observacions

Veure document numero, que es la venda del mas. Document en catala.
Tornar al llistat

administracio