Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 465

data

1496 novembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Pla, Pere Pla(fill), Bernat Pla i Lluis Pla. De Moia

tipologia

Concordia

regest

Concordia entre Pere Pla i el seu fill Pere Pla per una part i Bernat Pla i el seu fill Lluis per l'altre, tots de Moia, sobre els bens deixats en herencia per Marti Pla, pare de Pere i Bernat.

notari

Joan Ferreras, rector d'Artes

testimonis

Joan Pedamunt, prevere, i Pascual Bellmunt d'Artes.

poblacio

mides

Moia 30 x 48,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio