Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Reconeixement de drets de propietat

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
80
931

1440 maig 7

Nicolau Soler de Santa Coloma de Erra

617
154

1350 desembre 28

Jaume Codina i Miro Satrespiera de Sant Pere de Ferrerons

629
166

1360

Guillem Pujolet de Sant Fruitos de Bages i Jaume Vilella

632
102

1336

Galceran Meseracio, bisbe de Vic i Elisenda

674
167

1361 octubre 18

Bernat Cuguyat de Granollers i Pon? de Vaner

885
368

1437 gener 28

Ramon, abat del monestir de l'Estany i Bernat Ginebreda, rector de Moia

888
371

1437 agost 6

Bernat Ginebreda, rector de Moia

 

 

 


administracio