Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 154

data

1350 desembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Codina i Miro Satrespiera de Sant Pere de Ferrerons

tipologia

Reconeixement de drets de propietat

regest

Jaume Codina, fill de Pere Codina i Romia, reconeix al seu germa Miro Satrespiera els drets i possessions del mas Codina, ubicat a la parroquia de Sant Pere de Ferrerons

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Pere Pla. Perico Pla i Perico Planella de Moia

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 31,5 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio