Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 931

data

1440 maig 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Nicolau Soler de Santa Coloma de Erra

tipologia

Reconeixement de drets de propietat

regest

Carta de reconeixement de propietat feta per Nicolau Soler, originari de mas soler de Basora, de la parroquia de Santa Coloma Sasserra, conforme es propietari del mas Magadins i Poquet de Magadins, de la parroquia de Mo

notari

Gabriel Estanyol, notari de Vic

testimonis

Nicolau Julia, especier de Vic. Marc Codina, de Vic

poblacio

mides

Moia 57 x 63 cm

observacions

Es reconeix que el mas Ragadins es propietat eminent de la Prepossitura de Moia des de que al 1438, Pere Bernat de Magadins ho establis aixi.
Tornar al llistat

administracio