Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 368

data

1437 gener 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon, abat del monestir de l'Estany i Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Reconeixement de drets de propietat

regest

El monestir de l'Estany reconeix a Bernat Ginebreda els drets sobre el mas Ginebreda de Castellter?ol

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Jaume Andre Puig, beneficiat de l'Estany. Pere Cuquets de la familia de l'abat. Pere Bernat de Magadins, originari de Moia

poblacio

mides

Castellter?ol 59 x 40 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio