Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 167

data

1361 octubre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Cuguyat de Granollers i Pon? de Vaner

tipologia

Reconeixement de drets de propietat

regest

Bernat Cuguyat de la parroquia de Santa Maria de Granollers, reconeix a Pon? de Vaner, clergue beneficiat, que te un tros de terra sota domini d'aquest ultim al lloc anomenat Era Nova de Granollers pel que paga una tasca

notari

Bernat Tufarer, notari de Granollers

testimonis

Pere Riudablanca, rector de Sant Esteve de Lemena. Frances Tufarer d'Angles

poblacio

mides

Granollers 31 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio