Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Concessio de permis d'obres

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
39
890

1605 febrer 2

Francesc Gaudal de l'Estany

61
912

1612 mar? 12

Josep Cerda, lloctinenti batlle de Girona i Lluis Estrus, mercader de Girona

305
499

1507 agost 5

Jaume Bofill de Girona

 

 

 


administracio